CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAUHOTLINE: 0780 3560229

Special Events

Bảng-Cáo-Bạch-2012

Dates: 16/01/2014 - 18/01/2014
Time: 9:00 pm - 11:00 pm

Bảng-Cáo-Bạch-2012

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau
Xin trân trọng công bố bảng cáo bạch tới các cổ đông đang nắm giữa cổ phiếu của công ty.
Để xem Bảng cáo bạch vui lòng NHẤN VÀO ĐÂY