CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAUHOTLINE: 0780 3560229

Thành Viên BGĐ


Ông DƯƠNG VIỆT HÙNG

Tổng Giám đốc

 

Họ và tên : Dương Việt Hùng
Email : xnknstp@vnn.vn
Mobile :


Ông Huỳnh Văn Vững

Phó Tổng Giám đốc

Họ tên : Huỳnh Văn Vững
Email : xnknstp@vnn.vn
Mobile : 0913893463